Individualisme is de nieuwe richting van onze wereldwijde cultuur en is verder gevorderd en meer gefocust dan ooit tevoren. Collectivisme, of het benadrukken van het belang van de gemeenschap, is pas dan in beeld wanneer de rechten en zorgen van elke persoon bijna even belangrijk zijn als die van de gemeenschap als geheel. Onafhankelijkheid en persoonlijke identiteit, maar vooral iemands zelfbeeld worden in individualistische culturen als een van de belangrijkste dingen beschouwd.