Skip to Content

Gevonden onder:Nieuws

Vakantiesluiting

Wij hebben de salon gesloten van maandag 30 juli t/m maandag 13 augustus.

Dinsdag 14 augustus staan wij weer fris en vol energie voor u klaar.

Wilt u alvast een afspraak kan dat online.

Als u het antwoordapparaat in spreekt wordt u na onze vakantie terug gebeld om samen een afspraak in te plannen.

Mariska, Merle en Saskia wensen jullie een heerlijke vakantie en tot snel.

0 0 Lees verder →

Hairmoments AVG-proof

Privacy Policy

 

Hairmoments by Saskia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hairmoments by Saskia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hairmoments by Saskia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hairmoments by Saskia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hairmoments by Saskia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Hairmoments by Saskia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

0 0 Lees verder →

HELP MIJ STEMMEN BEN GENOMINEERD VOOR CONSUMERAWARD!!

HELP MIJ STEMMEN: SMS CA 15 NAAR 4004 OF GA NAAR www.coiffureaward.nl/stemenwin nummer 15

0 0 Lees verder →

Breaking news! Een revolutionair nieuw product voor u haar

Wij zijn mega blij u te kunnen melden dat Trinity een revolutionair product op de markt heeft gezet wat nog geen 1 ander merk heeft! Heeft u SLAP FUTLOOS HAAR bieden wij u de OPLOSSING met de triniforce fiber-thickner. Het is een arrangement waarbij je je haar opbouwt tot een volumieuze bos.Heeft u PLUIZIG HAAR WAT SNEL AFBREEKT hebben wij een arrangement wat u haar STERKER maakt en GLANZENDE ZONDER PLUIS! Voor info kom gerust langs!

 

0 0 Lees verder →

Mariska Kosters wint PERSPRIJS Trinity Trophy!!

  Met trots delen wij u mee dat Mariska de persprijs heeft gewonnen!

Haar : Mariska Kosters

Make-up : Fardau Blom

Styling : Ceciel Kotte (BLoem en vrouwmode)

Fotografie : Johnny ten Have

0 0 Lees verder →